امروز کتابامو جمع کردم،یه سری دفترو کتابای قدیمی پیدا کردم:)مثلا دفتر نقاشیم که احتمالا برای 6یا 7 سالگیه:)

کی میاد با من بشینه رو نیمکت ؟:دیآقااا،ترتیب عددا همینه که من نوشتم:دی