امروز داشتم اینترنتی برگه تصحیح میکردم درسای مربوط به پنجم دبستان، یعنی عالیییی بودن بعضیااا
 
*یعنی چقد غلط املایی و لفظی
عبور= ابور
نفوذ=نفوس
تلویزیون=تلوزیون*آقا این یکیم برای تمام سوالا اینکارو کرده یه جمله می نوشت تموم جمله های بعدی  حتی اگه یه کلمه مشترک بود خط گذاشته بود :))


* این یکی هم تو قسمت پاسخ عین صورت سوالا رو نوشته بود :)خسته بود :))
*از این حرکتش خیلی خوشم اومد :)
یکی برای همین سوال در مورد انرژی حرکتی این مثالو زده بود :انسان و  "حتا " حیوان ها می توانند راه بروند :))