سخته دیگه ؛

کسی که حتی لحظه ی تولدش هم تنها نبوده، یهو تو  یه شهر دیگه تنها اینور اونور بره .

                                                                  ***

+چرا دانشگاه از دبیرستان بدتره ؟!همه میخوان شاخ همدیگرو بشکونن :/

+مخصوصا دخترا:/بهم رحم نمیکنن :/جا داشته باشه گیس و گیس کشیم راه میندازن  :/