کنکور تمام شد ؛بخش غیر قابل انکار زندگی ام که گذشت و سخت هم.و بعدش ذره ای شک نداشتم ،هر چه که نتیجه اش بشه واسه سال بعد نمی مونم.و حالا می خوام بذارم کمی ازش دور بشم تا شاید خاطرات خوبی که تو سال تحصیلی گذشته داشتم به یاد بیارم!