۴ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

می ماند زندگی

 


آب شفاف نبود و تصویر من بود.

من بودم که خودمو خوب نمیدیدم ؛مثل حال الانم.


▪۹۶.۰۵.۳۰


اردی •_• بهشت


بهار ِ ۹۶ ایی که گذشت ؛تو گالری گوشی م البته!

با میان ترم ها میجنگیدیم و هیچی از قشنگیاش یادم نیس.

ما را همه شب نمیبرد خواببهترین قسمتش این بود
که پرده ها را کشیدم
و زنگ در را با پارچه‌های کهنه پوشاندم
تلفن را توی یخچال گذاشتم
و سه روز تمام
در تخت خواب ماندم

و بهتر از همه این بود
که کسی اصلا
دلش برایم تنگ نشد!

▪چارلز_بوکوفسکی


درون ما ز تو یک دم نمیشود خالی *

بهش گفتم اگه یه روزی بخواد  دوستاتو بذاری کنار ،میذاری؟

مکث کرد؛گفت یعنی چی؟گفتم یعنی همین دیگه!

مکث کرد،مکث کرد و مکث کرد. 

 بالاخره گفت آره.

از اون وَرش میشه دوست داشتن میشه فوران عشق ...

از این وَرش میشه دلسرد شدم .

+

 Otagh abi-The Ways

*سعدی