پارسال همچنین روزی  3:30 تعطیل شدم .آزمون تستی دینامیک و سینماتیک دادم.استاد فیزیکمون قهر کرد...در حدی که وسط کلاس درس گچ شو پرتاب کرد و گفت دیگه نمیام و رفت !طبق معمول" درس هر روز همان روز" رو نخوندم .فصل 1و2و3 زیست 1 و فصل 1و2 پیش 1 رو برای آزمون 24 مهر قلم چی خوندم.

امسال ؛بعد از 13-14سال تو همچین روزایی شمال هستم.هوای بارونی...خیابونای خیس...چاله و چوله های پر آب ...چتر...لباسای گرم...و آرامش.

*مولانا